Είσοδος χρήστη

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

F.I.S COURIER SERVICES I.K.E
Κωστή Παλαμά  9, T.K. 14122, Ηράκλειο Αττικής +30-210-2834111, & +30-210-2834333, & 210-2834777, +30-210-2835985,6 Fax: +30-210-2834555, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web:  www.fiscourier.gr
 
ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ  EΤΑΙΡΕΙΑΣ
Νομική Μορφή
Η εταιρεία ιδρύθηκε με επωνυμία «F.I.S COURIER SERVICES Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», με Διακριτικό Τίτλο «F.I.S COURIER SERVICES Ι.Κ.Ε.» (στα αγγλικά «FIS COURIER SERVICES P.C.»), εφεξής αναφερόμενη πιο κάτω και ως "εταιρεία" ή ως "F.I.S".
 
Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 131790501000. Έδρα της εταιρείας είναι το Ηράκλειο Αττικής.

Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 50 έτη από την ημέρα καταχώρησής της στο Μητρώο IKE από την αρμόδια αρχή και λήγει το έτος 2064.
 
Η εταιρεία κατέχει:
 

 • Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με αριθμό 14-146 του Μητρώου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
 • Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 με αριθμό πιστοποιητικού 434760 QM08  από την IQNet and  DQS GmbH Gesellsch aft zur Zertifizierung von Managementsystemen για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και την μεταφορά δειγμάτων αίματος και άλλων βιολογικών ουσιών.
 
Η Διεύθυνση της Έδρας της εταιρείας βρίσκεται στην οδό Κωστή Παλαμά  9, T.K. 14122, Ηράκλειο Αττικής. Τα στοιχεία επικοινωνίας της έδρας της εταιρείας είναι : Τηλ.: +30-210-2834111, & +30-210-2834333, & 210-2834777, +30-210-2835985, +30-210-2835986, Fax: +30-210-2834555, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
 
Η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι  www.fiscourier.gr.
 
Η εταιρεία έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 800605090 , με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) N. Hρακλείου  Αττικής.
 
Ο σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της είναι:
 
Α) Η διεξαγωγή επιχειρήσεως ταχείας μεταφοράς (COURIER) εγγράφων, αξιών, δεμάτων και μικροδεμάτων οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με κάθε μεταφορικό μέσο, δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος και η παροχή συναφών διευκολύνσεων.
Β) Η διεξαγωγή επιχειρήσεως μεταφορών πάσης φύσεως και δια παντός μέσου.
Γ) Η μεταφορά Μολυσματικών και Βιολογικών Ουσιών, Ραδιοφαρμάκων, καθώς και Ειδικά Έργα Ασφαλείας
Δ) Η τυποποίηση και συσκευασία μικρών αντικειμένων.
Ε) Η διενέργεια δραστηριότητας logistics, δηλαδή η διαχείριση αποθήκης πελατών της εταιρίας, η παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση εμπορευμάτων των πελατών, η διενέργεια παραγγελιών για λογαριασμό των πελατών, η διαχείριση εμπορευματικού αποθέματος (stock) των πελατών, η παρακολούθηση και ταξινόμηση τιμολογίων προμηθευτών, η συνεργασία με τα λογιστήρια των πελατών για τον τόπο, χρόνο, τρόπο παράδοσης των εμπορευμάτων, η εξόφληση τιμολογίων και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια συμπεριλαμβάνεται στη δραστηριότητα logistics.
ΣΤ) Η πρακτόρευση αυτοκινήτων και μεταφορικών εταιριών, αεροπορικών εταιριών, οι ναυτικές πρακτορεύσεις και συναφείς εργασίες, ήτοι ναυλώσεις και εκμεταλλεύσεις αυτοκινήτων και πλοίων, προμήθεια εφοδίων, εκτελωνισμούς εμπορευμάτων.
Ζ) Η παροχή και εκμετάλλευση άϋλων εμπορικών δικαιωμάτων και τεχνογνωσίας με τη μέθοδο franchising.
Η) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων και ελληνικών οίκων και επιχειρήσεων συναφών με τους σκοπούς της εταιρίας ή με ορισμένες από αυτούς και η συνεργασία με αυτές με οποιαδήποτε μορφή.
Θ) Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς ή μη προς τα ανωτέρω επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας, εφόσον θεωρηθεί ότι προωθεί και διευκολύνει την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.
2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, υποκαταστήματα και γραφεία στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να αντιπροσωπεύει ή συμμετέχει σε εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου, που έχουν τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό ή εφόσον η συμμετοχή, συνεργασία κ.τ.λ. αποβαίνει επ' ωφελεία της δραστηριότητας της Εταιρίας.
3. Με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού της εταιρίας.
 
Εύρος δραστηριοτήτων
 
Η εταιρεία από την ίδρυσή της δραστηριοποιείται στον χώρο των ταχυμεταφορών, με κύριο αντικείμενο τη διακίνηση αλληλογραφίας, μικροδεμάτων και δεμάτων με κάθε μέσο στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Η κύριες δραστηριότητες της εταιρείας, είναι η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών που σύμφωνα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, υπάγονται στον κλάδο 53.20.11.01 (Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων.
 
Ανάμεσα στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών που προσφέρει η F.I.S στους πελάτες της, περιλαμβάνονται οι Βασικές Υπηρεσίες Εσωτερικού - Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα (Next Day), και Αυθημερόν (Same Day) καθώς και πρόσθετες Υπηρεσίες Express όπως η υπηρεσίες αντικαταβολών και αγορών, εντός της ίδια πόλης ή από πόλη σε πόλη, καθώς και Υπηρεσίες Εξωτερικού. Επί πλέον η εταιρεία προσφέρει βοηθητικές και δευτερεύουσες υπηρεσίες.
 
Πολιτική Ποιότητας και Διαρκούς Βελτίωσης των προσφερομένων Υπηρεσιών
 
Ποιότητα σημαίνει παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών. Αυτό επιτυγχάνεται με σεβασμό στον πελάτη και εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 
Αυτός ο στόχος είναι συνυφασμένος με την απόλυτη κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών μας και την εγκατάσταση και διατήρηση ενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει και ενθαρρύνει όλο το προσωπικό της εταιρείας σε συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαρκώς:
 
 1. την πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των δηλωμένων αναγκών των πελατών της
 2. την υψηλή ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών της, εξακριβωμένη και επιβεβαιούμενη με συνεχείς ελέγχους και μετρήσεις, και
 3. τη συμμόρφωση των προϊόντων/υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσω:
 
του καθορισμού στόχων στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Σχεδίου δράσης της Διοίκησης της οργάνωσης και διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας της δημιουργίας ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας της διατήρησης του υψηλού επαγγελματικού επιπέδου των στελεχών μέσα από την συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση, της διαρκούς μέτρησης και της αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων και διεργασιών ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια εγκαταστάσεων, προϊόντων/υπηρεσιών και προσωπικού, της ορθής επιλογής και υποστήριξης των εξωτερικών συνεργατών της της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.
 
Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των προϊόντων/υπηρεσιών, των διαδικασιών και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί κύριο μέλημα της εταιρείας και φιλοσοφία κάθε στελέχους της.
Οικονομικά Στοιχεία της επιχείρησης
 
Η εταιρεία δημοσιεύει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό και Αποτελέσματα χρήσης κατά ΔΛΠ) στην ιστοσελίδα της www.fiscourier.gr
 
Οργανωτική Δομή
 
Η εταιρεία διοικείται από τους διαχειριστές της, το Συμβούλιο Διοίκησης και έχει τους ακόλουθους βασικούς τομείς εσωτερικής οργάνωσης.
 

Τμήμα  Πωλήσεων

 
Περιλαμβάνει τις λειτουργίες
 
 • Τμήμα Πωλήσεων
 • Πωλήσεις Υπηρεσιών Εξωτερικού
 • Marketing.
 • Εξυπηρέτηση  Πελατών
 • Ανάπτυξη και Προώθηση Νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προιόντων.
 

Τμήμα Δικτύου

 
Η λειτουργία του αφορά την επικοινωνία με το συνεργαζόμενο δίκτυο καταστημάτων των αντιπροσώπων, τη διαχείριση της διακίνησης από και προς την επαρχία και την επίλυση όλων των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.
 

Τμήμα  Λειτουργίας

 
Το τμήμα αυτό διαχειρίζεται όλη την λειτουργία της παραγωγής στην Αττική. Οργανώνει τη διακίνηση παραλαβών και παραδόσεων και εποπτεύει την υλοποίηση της διακίνησης των εμπορευμάτων στην Αττική. 
 

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

 
 • Προσωπικού
 • Τμήμα Μηχανογράφησης
 • Νομικό Τμήμα
 • Ασφάλεια - Ποιότητα – Εκπαίδευση
 
Διαχειρίζεται όλα τα θέματα προσωπικού της εταιρίας. Έχει την αρμοδιότητα των νομικών θεμάτων, των συμβάσεων της εταιρίας, των προμηθειών της εταιρίας, της ασφάλειας, της ποιότητας και της εκπαίδευσης αλλά και όλα τα θέματα που αφορούν διοικητικά θέματα της εταιρίας. Διαχειρίζεται την ανάπτυξη και βελτίωση των μηχανογραφικών εφαρμογών της εταιρίας.
 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

 
 • Οικονομικό τμήμα (Λογιστήριο, Πιστώσεις, Τιμολόγηση)
 • Προϋπολογιστικός Έλεγχος
 
Είναι αρμόδιες για το λογιστήριο, την τιμολόγηση των πελατών, τις οικονομικές υποχρεώσεις σε σχέση με τις Δημόσιες υπηρεσίες. Διαχειρίζεται τις πιστώσεις και τον προϋπολογισμό και απολογισμό των αποτελεσμάτων της εταιρίας.
 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ
 
Ταχυδρομικές Υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και Λοιπές Υπηρεσίες Α.1.1.Γενικά
 
H F.I.S παρέχει Υπηρεσίες ταχυμεταφορών Express για αποστολές Εσωτερικού (εντός Ελλάδας), καθώς και για υπηρεσίες Εξωτερικού για όλο τον Κόσμο (αποστολές από και προς το Εξωτερικό). Για την Ελλάδα παρέχει κάλυψη μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό με το oργανωμένο πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων που διαθέτει από τη στρατηγική της συνεργασία με την ACS AEE.
 
Οι  αποστολές εξωτερικού, εξυπηρετούνται μέσω συνεργασιών που έχουν αναπτυχθεί με διεθνείς εταιρείες όπως η DHL κλπ, με γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε ανταγωνιστικότερες τιμές.
 
Στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών οι χρεώσεις και οι συνήθεις χρόνοι παράδοσης διαφοροποιούνται ανάλογα με τον γεωγραφικό προσδιορισμό του σημείου παραλαβής και του σημείου παράδοσης, του βάρους, του μεγέθους και είδους των αποστολών, όπως αυτά περιγράφονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της F.I.S.
 
Υπηρεσίες Εσωτερικού
 
H F.I.S προσφέρει υπηρεσίες Εσωτερικού εντός πόλης και μεταξύ πόλεων και λοιπών σημείων της Ελλάδας οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιπτώσεις :
 
Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα (Next Day):
     Βασικές Υπηρεσίες Express:
 
 • Υπηρεσία Door to Door: Η παραλαβή γίνεται συνήθως από την διεύθυνση του Αποστολέα και η παράδοση γίνεται στην διεύθυνση του Παραλήπτη.
 • Υπηρεσία Point to Door: Η παραλαβή γίνεται εντός του καταστήματος της F.I.S και η παράδοση γίνεται στην διεύθυνση του Παραλήπτη.
 • Υπηρεσία Point to Point: Η παραλαβή γίνεται εντός του καταστήματος παραλαβής της F.I.S και η παράδοση γίνεται εντός του αντίστοιχου καταστήματος παράδοσης της F.I.S. Την ειδοποίηση του παραλήπτη αναλαμβάνει η F.I.S. Ισχύει μόνο αν ζητηθεί από τον αποστολέα.
 
      Β. Υπηρεσίες με Συσκευασία : Αφορά τον συνδυασμό της Βασικής Υπηρεσίας
με ειδική προκαθορισμένη συσκευασία.
 
 
     Υπηρεσίες Express – Αυθημερόν :
    
Η παραλαβή γίνεται συνήθως από την διεύθυνση του Αποστολέα και η παράδοση γίνεται στην διεύθυνση του Παραλήπτη.
 
Πρόσθετες Υπηρεσίες Express όπως ειδικότερα αναφέρονται ακολούθως :
 
 1. Υπηρεσία Πρωινής Παράδοσης ή παράδοσης σε προτιμητέο χρονικό δίωρο πλαίσιο: Αφορά την παράδοση το πρωί (συνήθως έως τις 10:00 πμ) , ή την παράδοση σε προτιμητέο χρονικό δίωρο πλαίσιο (10:00-12:00, 12:00-14:00, 14:00-16:00, 16:00-18:00, κατά την αναμενόμενη ημέρα παράδοσης (όπου υφίστανται).
 2. Αφορά μόνο τις Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα, και δεν ισχύει για αποστολές δεμάτων βάρους άνω των 5 κιλών πραγματικού βάρους ή των 5,25 κιλών ογκομετρικού βάρους (διαστάσεις 35cm x 30cm x 25cm). Η υπηρεσία ισχύει μόνο για προορισμούς-διευθύνσεις εντός Ορίων της Πόλεως του Καταστήματος Παράδοσης, και δεν ισχύει για τις Δυσπρόσιτες περιοχές. Οι συνήθεις ώρες έναρξης παραδόσεων των καταστημάτων αναφέρονται στην ιστοσελίδα της F.I.S www.fiscourier.gr . Η επιλογή της υπηρεσίας γίνεται με ευθύνη του πελάτη/αποστολέα (χωρίς ευθύνη της F.I.S) για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.
 
 • Υπηρεσία Παράδοσης Σάββατο: Αφορά την παράδοση το Σάββατο (που δεν είναι κανονική εργάσιμη ημέρα).
 
 • Υπηρεσία Παραλαβής/Παράδοσης σε επίσημες εθνικές ή τοπικές εορτές και αργίες: Αφορά Παραλαβή ή Παράδοση αποστολών σε επίσημες εθνικές ή τοπικές εορτές και αργίες.
 
 • Υπηρεσία Παράδοσης την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε δυσπρόσιτες περιοχές: Αφορά την παράδοση αποστολών σε Δυσπρόσιτες περιοχές έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξη στο κατάστημα προορισμού. Ισχύει μόνο για Χερσαίους προορισμούς. Αφορά μόνο τις Υπηρεσίες Express -Επόμενη Ημέρα.
 
 • Υπηρεσία Επιστροφής Αριθμού Πρωτοκόλλου στον αποστολέα: Αφορά την λήψη Αριθμού Πρωτοκόλλου κατά την παράδοση αποστολής και επιστροφή αυτού στον αποστολέα.
 
 • Υπηρεσία F.I.S sms & emai : Αφορά την υπηρεσία ενημέρωσης του αποστολέα /εντολέα για την παράδοση της αποστολής του μέσω μηνύματος που στέλνεται με SMS ή με email. Απαιτείται απαραίτητα το κινητό τηλέφωνο ή το email του αποστολέα.
 
 • Υπηρεσία Αναμονής Courier ανά ώρα (κατά την παραλαβή ή παράδοση άνω των 10 λεπτών): Αφορά την πρόσθετη υπηρεσία αναμονής κατά την παραλαβή ή την παράδοση των αποστολών που υπερβαίνει τα 10 λεπτά. Η χρέωση υπολογίζεται ανά ώρα.
 
 • Υπηρεσία Αποστολής Δεμάτων με Αυτοκίνητο (εντός Αττικής): Αφορά μόνο τις Υπηρεσίες Express - Αυθημερόν, και επόμενης ημέρας, εντός της ίδιας πόλης (Αττική) και την μεταφορά Δεμάτων που λόγω των χαρακτηριστικών τους, ή των σημείων μεταφοράς, η μεταφορά γίνεται υποχρεωτικά με αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα, στις αυθημερόν αποστολές όταν το μεταφερόμενο αντικείμενο έχει διαστάσεις μεγαλύτερες των 35cm X 30cm X 25cm, ή όταν το πραγματικό βάρος της αποστολής υπερβαίνει τα 6 κιλά, επιβάλλεται η χρήση του αυτοκινήτου με πρόσθετη χρέωση.
 
 • Υπηρεσία Νυχτερινής Παραλαβής-Παράδοσης εντός Αττικής (ΔΕ-ΠΑ/20:00-01:00): Αφορά την Πρόσθετη υπηρεσία παραλαβής ή παράδοσης αποστολών κατά τις Νυχτερινές ώρες από 20:00 έως και 01:00 για τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και μόνο εντός Αττικής.
 
 • Λοιπές πρόσθετες υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των ταχυδρομικών υπηρεσιών αλλά παρέχονται σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, όπως Υπηρεσία Αντικαταβολής, Υπηρεσία Αγοράς, κλπ και περιγράφονται αναλυτικά στην πιο κάτω παράγραφο «Λοιπές Υπηρεσίες».
 
Ειδικές Υπηρεσίες που παρέχονται κατόπιν σχετικής συνεννόησης/συμφωνίας και έχουν ειδικές χρεώσεις:
 
 • Υπηρεσία επιστροφής δικαιολογητικών: Αφορά την κάλυψη κάθε ειδικής απαίτησης κατά την παράδοση αποστολής (π.χ. λήψη και διαβίβαση θεωρημένων αντιγράφων, κλπ.).
 
 • Υπηρεσία Μαζικών Διανομών: Αφορά την διεκπεραίωση ομαδικών αποστολών, εγγράφων, επιχειρηματικών δώρων κλπ. και κάθε είδους μεγάλου αριθμού αποστολών χαμηλής χρονικής προτεραιότητας.
 
 • Υπηρεσία VIP Service: Αφορά την ειδική μεταφορά με συνοδεία μιας αποστολής με περιεχόμενο ιδιαίτερα υψηλής αξίας ή σπουδαιότητας και συνίσταται στην πλήρη προσωπική συνοδεία (παραλαβή, μεταφορά, παράδοση χωρίς να αλλάξει κομιστή) και εντελώς μεμονωμένη διακίνηση.
 
 • Υπηρεσίες Ειδικών Έργων με Εξειδικευμένες Προδιαγραφές: Αφορά την εκτέλεση έργων με ειδικές εξειδικευμένες προδιαγραφές σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις που περιγράφονται στη συμφωνία του πελάτη με την F.I.S.
 
 • Υπηρεσία F.I.S Medi Express: Αφορά ειδική υπηρεσία μεταφοράς βιολογικών ουσιών και εκτέλεση σχετικών έργων με ειδικές εξειδικευμένες προδιαγραφές κατόπιν συμφωνίας με την F.I.S.
 
 • Υπηρεσία Προσωποποιημένης Παράδοσης: Αφορά την υπηρεσία ειδικής μεταχείρισης κατά την παράδοση αποστολής με πιστοποίηση των στοιχείων της ταυτότητας του παραλήπτη ή και αναγραφή του αρ. Ταυτότητας του Παραλήπτη στα στοιχεία παράδοσης. Ειδική υπηρεσία που παρέχεται μόνο κατόπιν σχετικής έγγραφης συμφωνίας και προηγούμενης συνεννόησης με την F.I.S.
 
 • Υπηρεσία Επιστροφής υπογραφής παραλήπτη: Αφορά την λήψη της υπογραφής, κατά την παράδοση, του παραλαμβάνοντος την αποστολή και επιστροφή (έγγραφου ή ηλεκτρονικού) αντίγραφου αυτής στον αποστολέα/εντολέα.
 
   Προϊόντα
 
 • Προμήθεια Υλικών Συσκευασίας : Αφορά την προμήθεια τυποποιημένων μη συναρμολογημένης συσκευασίας κουτιού (Box) ή φακέλου(Envelope) ή πλαστικής σακούλας (Pack) διαφόρων μεγεθών. Η ευθύνη της τελικής ολοκληρωμένης συναρμολόγησης και κατάλληλης εσωτερικής, εξωτερικής και συνολικής συσκευασίας των αποστολών ανήκει στον πελάτη. Παρέχεται σε αντίστοιχο πλήθος ανά συσκευασία ανάλογα με το μέγεθος και είδος συσκευασίας, άνευ υπηρεσίας μεταφοράς.
 Υπηρεσίες Εξωτερικού
 H F.I.S προσφέρει υπηρεσίες Εξωτερικού οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιπτώσεις:
      Α. Βασικές Υπηρεσίες Εξωτερικού
 
 • Υπηρεσία F.I.S Europe 5: Αφορά λιγότερο επείγουσες αποστολές προς/από τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρώπης, από/προς την Ελλάδα με προνομιακές χρεώσεις που παραδίνονται συνήθως εντός 5 εργασίμων ημερών. Παρέχεται σε συνεργασία με την GLS.
 
 • Υπηρεσία F.I.S World Express: Αφορά αποστολές Express από την Ελλάδα προς τις Υπόλοιπες Χώρες του Κόσμου. Παρέχεται σε συνεργασία με τις Διεθνείς εταιρείες Courier.
 
 • Υπηρεσία F.I.S World Import Express: Αφορά την παραλαβή αποστολών Express από τις Υπόλοιπες Χώρες του Κόσμου και παράδοση στην Ελλάδα. Παρέχεται σε συνεργασία με τις Διεθνείς εταιρείες Courier.
 
Β. Πρόσθετες Υπηρεσίες Εξωτερικού - παρέχονται μόνο κατόπιν συνεννόησης με το Τμ. Εξωτερικού (F.I.S) 
 
 • Αφορά την υπηρεσία ειδικής μεταχείρισης των αποστολών για παράδοση των αποστολών κατά την προβλεπόμενη ημέρα και στην αντίθετη περίπτωση επιστροφή των χρημάτων.
 
 • Αφορά την παράδοση το πρωί (έως τις 10:00 πμ, ή έως τις 12:00 ), κατά την ημέρα παράδοσης. Αφορά μόνο την υπηρεσία F.I.S World Express.
 
 • Λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες εξωτερικού: Αφορά τις Υπηρεσίες λήψης Υπογραφής, Επιστροφής Πρωτοκόλλου, παράδοση σε Αργία, Υπηρεσίας Εγγυημένης Παράδοσης / Επιστροφής Χρημάτων, Υπηρεσία Πρωινής Παράδοσης έως 10:00 ή έως 12:00 κλπ. Παρέχονται αναλόγως του προορισμού μόνο κατόπιν συνεννόησης με το Τμ. Εξωτερικού της F.I.S. 
 
Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Υπό Καθεστώς Ειδικής Άδειας και Λοιπές Υπηρεσίες
Γενικά
 
H F.I.S σε συνεργασία με την εταιρεία που κατέχει Ειδική Άδεια, παρέχει Υπηρεσίες ταχυδρομείου για Αποστολές Εσωτερικού (εντός Ελλάδας), καθώς και κατόπιν ειδικής συμφωνίας και υπηρεσίες εξωτερικού Εξωτερικού για όλο τον Κόσμο (αποστολές από και προς το Εξωτερικό). Για την Ελλάδα παρέχει κάλυψη μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό με το οργανωμένο πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων, ενώ για το εξωτερικό (όλο τον κόσμο) μέσω συνεργασιών που έχει αναπτύξει με τα ΕΛΤΑ ή διεθνείς εταιρείες ανάλογα με το πλήθος και την ποιότητα και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών σε κάθε προορισμό. Στις υπηρεσίες ταχυδρομείου οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον γεωγραφικό προσδιορισμό του σημείου παραλαβής και του σημείου παράδοσης.
 
Υπηρεσία Απλού Ταχυδρομείου Εσωτερικού
 
(Υπηρεσία Ομαδικών Αποστολών Απλού Ταχυδρομείου Ομοειδούς μη προσωποποιημένου Περιεχομένου).
 
Είναι μία νέα πρωτοποριακή ταχυδρομική υπηρεσία αναβαθμισμένου απλού ταχυδρομείου (παράδοση με εναπόθεση στην διεύθυνση παραλήπτη) με την οποία ο πελάτης έχει την δυνατότητα ενημέρωσης για την ημερομηνία παραλαβής και παράδοσης των αποστολών του. Η υπηρεσία είναι ανταγωνιστική τόσο σε ποιότητα όσο και σε χρεώσεις με τις υφιστάμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες της αγοράς.
 
 • Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα να πληροφορηθεί την ημερομηνία και ώρα παραλαβής και παράδοσης της κάθε αποστολής του.
 
 • Αφορά όλα τα αντικείμενα ομαδικών αποστολών (ποσότητες μεγαλύτερες των 5.000 τεμ.) ταχυδρομείου εσωτερικού με ομοειδές μη προσωποποιημένο περιεχόμενο (πχ: περιοδικά, κατάλογοι, διαφημιστικά κλπ. αντικείμενα) άνευ εμπορικής αξίας.
 
 • Αφορά μόνο αποστολές εσωτερικού (παραλήπτες εντός Ελλάδος). Δεν καλύπτονται αποστολές προς ΤΘ.
 
 • Οι χρεώσεις και αναλυτικότερη περιγραφή και πρόσθετα στοιχεία αναφέρονται στον τιμοκατάλογο της εν λόγω υπηρεσίας και δίνονται κατόπιν συνεννόησης.
 
 
 
Υπηρεσία Απλού Ταχυδρομείου 
 
H F.I.S σε συνεργασία με την εταιρεία που κατέχει Ειδική Άδεια, παρέχει Υπηρεσία Αναβαθμισμένου Απλού Ταχυδρομείου Διανομής Λογαριασμών, Αλληλογραφίας. Eίναι μία νέα πρωτοποριακή ταχυδρομική υπηρεσία αναβαθμισμένου απλού ταχυδρομείου (παράδοση με εναπόθεση στην διεύθυνση παραλήπτη), με την οποία ο πελάτης (αποστολέας) έχει την δυνατότητα ενημέρωσης για την ημερομηνία παραλαβής και παράδοσης των αποστολών του. Η υπηρεσία είναι ανταγωνιστική τόσο σε ποιότητα όσο και σε χρεώσεις με τις υφιστάμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα με την υπηρεσία Β' Προτεραιότητας.
 
 • Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα με εγγραφή του στην ιστοσελίδα να πληροφορηθεί για την ημερομηνία και ώρα παραλαβής και παράδοσης της κάθε αποστολής του.
 
 • Αφορά στην ομαδική αποστολή φακέλων εσωτερικού (προς παραλήπτες εντός Ελλάδος) (άνω των 1.000 τεμαχίων ανά παραλαβή) ταχυδρομείου εσωτερικού, προσωποποιημένου περιεχομένου (π.χ. λογαριασμοί, τιμολόγια, τραπεζικά έγγραφα κινήσεων/συναλλαγών, λογαριασμών, αντικείμενα αλληλογραφίας, επιστολές, ασφαλιστικά έγγραφα-επιστολές, κ.λ.π.) άνευ εμπορικής αξίας. Οι αποστολές πρέπει να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές προετοιμασίας και ταξινόμησης από τον πελάτη όπως αυτές ορίζονται στις διευκρινήσεις του τιμοκαταλόγου.
 
 • Συμπληρωματικά καλύπτονται και αποστολές Δεμάτων αλλά και αποστολές εξωτερικού.
 
 • Οι χρεώσεις και η αναλυτικότερη περιγραφή και τα πρόσθετα στοιχεία δίνονται σε σχετικό τιμοκατάλογο της εν λόγω υπηρεσίας.
Οι αποστολές προς ΤΘ (λόγω του ότι δεν υπάρχει δεν υπάρχει πρόσβαση) εξυπηρετούνται μέσω του ταχυδρομικού δικτύου των ΕΛΤΑ. Στις Υπηρεσίες απλού Ταχυδρομείου οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον γεωγραφικό προσδιορισμό του σημείου παραλαβής και του σημείου παράδοσης.
Οι Υπηρεσίες απλού Ταχυδρομείου περιλαμβάνουν την παραλαβή από την Αττική και την απλή παράδοση (απλή εναπόθεση σε γραμματοκιβώτιο ή υποκατάστατό του) των αποστολών σε όλη την Ελλάδα στις διευθύνσεις που έχει δηλώσει ο αποστολέας / πελάτης και καταγραφή της ημερομηνίας παράδοσης τους.
Οι Υπηρεσίες απλού Ταχυδρομείου απευθύνονται κυρίως σε εταιρείες και προϋποθέτουν την εκ των προτέρων ολοκλήρωση της προετοιμασίας των αποστολών (προεκτύπωση σήμανσης και κωδικοποίησης αποστολής είτε στο φάκελο είτε σε εμφανές διαφανές παράθυρο στο φάκελο, είτε σε αυτοκόλλητο που επικολλάται πάνω στο αντικείμενο, διαλογή και ταξινόμηση αλλά και παράδοση σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων με τα πλήρη στοιχεία των αποστολών σε ηλεκτρονική μορφή - αρχείο).
 
 
Λοιπές Υπηρεσίες
Αφορούν Λοιπές Υπηρεσίες που κατά περίπτωση παρέχονται σε συνεργασία ή για λογαριασμό τρίτων εταιρειών:
 
 Υπηρεσίες Εισπράξεων για λογαριασμό τρίτων:
 
 1. Υπηρεσία Αντικαταβολής: Αφορά την είσπραξη ποσού με επιταγή ή μετρητά κατά την παράδοση των αντικειμένων και απόδοση της επιταγής ή των χρημάτων στον δικαιούχο. 
 
 1. Υπηρεσία Αγοράς: Αφορά την προ-είσπραξη ποσού από τον εντολέα (συνήθως είναι ο παραλήπτης) και χρήση του ποσού αυτού για την αγορά-εξόφληση του αντικείμενου που πρόκειται να μεταφερθεί. 
 
 1.  Υπηρεσίες Μεταφορών (δεμάτων και αντικειμένων) που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των ταχυδρομικών υπηρεσιών:
 
 
 1. Υπηρεσίες Μεταφορών Αποστολών: Αφορά τις υπηρεσίες μεταφοράς αποστολών που ενώ ως είδος υπηρεσίας κατηγοριοποιούνται σε κάποια από τις ανωτέρω περιγραφόμενες υπηρεσίες που υπάγονται κυρίως στο πεδίο των υπηρεσιών ταχυμεταφορών (F.I.S Express - Επόμενη Ημέρα, F.I.S Express -Αυθημερόν, κλπ), αλλά επειδή είτε αφορούν αποστολές με διαφορετικά χαρακτηριστικά πχ βάρος μεγαλύτερο από > 20 κιλά (δέματα, κλπ) είτε λόγω μη δέσμευσης για χρόνους παράδοσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο των ταχυδρομικών υπηρεσιών η των υπηρεσιών ταχυμεταφορών.
 
Υποδομές / Ποιότητα Υπηρεσιών / Παρακολούθηση Αποστολών / Χρόνοι Παράδοσης
 
Υποδομές
 
Η F.I.S με τη δικτυακή κάλυψη της ACS AEE, παρέχει οργανωμένο δίκτυο μεταφορών και καταστημάτων καθώς και τις πλέον σύγχρονες μηχανογραφικές υποδομές, στοχεύει συνεχώς στην παροχή Υψηλού επιπέδου Υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές. Ειδικότερα το δίκτυο διαθέτει τις ακόλουθες υποδομές:
 
 • Εγκαταστάσεις επιφάνειας μεγαλύτερης από 30.000 m2.
 • Περίπου 460 καταστήματα/σημεία εξυπηρετησης (410 στην Ελλάδα, 50 σε Κύπρο-Αλβανία-Βουλγαρία).
 • 1.500 μεταφορικά μέσα ΦΔΧ,ΦΙΧ, Δίκυκλα
 • Περισσότερα από 2.000 εξειδικευμένα άτομα στελεχιακό δυναμικό
 • Καθημερινή Διασύνδεση καταστημάτων με περισσότερους από 80 συνδυασμένους (Οδικούς, Θαλάσσιους και Αεροπορικούς) Άξονες μεταφοράς.
 • Αυτόματα συστήματα διαλογής και ζύγισης και ογκομέτρησης αποστολών.
 • Σύγχρονες Μηχανογραφικές Υποδομές
 • Online διασύνδεση καταστημάτων
 • Online τιμολόγηση υπηρεσιών στα καταστήματα
 • Σύστημα οn line ηλεκτρονικής λήψης στοιχείων παραλαβής/ παράδοσης με χρήση περίπου 1.500 PDA, καθώς και ταμπλέτων με οθόνη επαφής σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.
 • Διαχείριση του στόλου οχημάτων (Fleet Management).
 • Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεμονωμένων Πελατών (συνήθως αφορά τους πελάτες που εξοφλούν μετρητοίς και δεν έχουν υψηλή συχνότητα αποστολών
 • Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεγάλων Επιχειρήσεων - Corporate Key Accounts CS & Support.
 • Αυτόματο σύστημα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (IVR).
 • Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αντικαταβολών.
 • Σύγχρονη Ιστοσελίδα με εντοπισμό (Track & ^ace) Αποστολών & άλλες υπηρεσίες.
 
Παρακολούθηση και εντοπισμός ταχυδρομικών αντικειμένων και πληροφόρηση του πελάτη.
 
Η παρακολούθηση της παραλαβής, διακίνησης, διαλογής, μεταφοράς και παράδοσης των αποστολών των Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4053/2012 και στην απόφαση με αριθμό 686/064/26.03.2013 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) «Κανονισμός Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» και ισχύει σήμερα καθώς επίσης και στην απόφαση αριθμ. 687/328/05.04.2013 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) «Κώδικας Δεοντολογίας Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» και ισχύει σήμερα.
 
Για τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, η παρακολούθηση και εντοπισμός ταχυδρομικών αντικειμένων και η πληροφόρηση του πελάτη επιτυγχάνεται με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού, ο οποίος επιτρέπει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ των εμπλεκομένων σταθμών του δικτύου. Το Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (ΕΣΠΕΤΑ) παρακολουθεί και παρέχει αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία διακίνησης κάθε αποστολής όπως:
 
Παραλαβή, άφιξη στο κατάστημα αποστολής, αναχώρηση από το κατάστημα αποστολής, άφιξη σε κέντρο διαλογής, κατανομή σε κατάστημα παράδοσης, αναχώρηση από κέντρο διαλογής, άφιξη σε κατάστημα παράδοσης, κατανομή σε courier, άφιξη (επιστροφή) courier - παράδοση ή μη παράδοση, στοιχεία παραλήπτη. Τα στοιχεία των παραδόσεων των αποστολών διατίθενται μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση  www.fiscourier.gr και είναι στη διάθεση των πελατών της 24 ώρες το 24ώρο και έως 6 μήνες από την ημερομηνία της αποστολής. Σε περιπτώσεις αποστολών δικτύου διατίθεται και ο σχετιζόμενος κωδικός αποδεικτικού μεταφοράς (ΣΥΔΕΤΑ) μέσω της οποίας είναι εφικτή η παρακολούθηση της πορείας της αποστολής.
 
Διαδικασίες – Πιστοποίηση
 
Η F.I.S διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ταχυμεταφορών, αλλά και  πιστοποίηση ISO 9001 για την μεταφορά βιολογικών ουσιών. Όλες οι ενέργειες στα πλαίσια της υλοποίησης των δραστηριοτήτων της εταιρείας διαθέτουν επαρκή τεκμηρίωση και εκτελούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να διασφαλίζονται οι ελεγχόμενες συνθήκες και να ενεργοποιούνται άμεσα τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα στην περίπτωση αποκλίσεων από τις προδιαγραφές του έργου ή τον προγραμματισμό των εργασιών που περιγράφονται στις σχετικές Διαδικασίες.
 
 
Χρόνοι Παράδοσης / Διευκρινήσεις 
 
Οι Χρόνοι παράδοσης των αποστολών ταχυμεταφορών αναφέρονται στους Επίσημους Τιμοκαταλόγους των Υπηρεσιών και ποικίλουν ανάλογα με τον προορισμό και το είδος της υπηρεσίας. Όλοι οι αναφερόμενοι χρόνοι παράδοσης αφορούν εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης από την Αττική και υπολογίζονται από την ημέρα αυτή ως την πρώτη προσπάθεια παράδοσης στα στοιχεία διεύθυνσης του παραλήπτη.
 
Αναχώρηση από την Αττική νοείται η παραλαβή στην Αττική των αποστόλων έτοιμων για διανομή έως:
 
 • τις 16:00 για τις Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών Φακέλων Εσωτερικού,
 
 • τις 146:00 για τις Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών Δεμάτων Εσωτερικού
 
 • τις 13:00 για τις Υπηρεσίες Εξωτερικού.
 
 • Για αποστολές με παραλαβή από την Υπόλοιπη Ελλάδα οι χρόνοι προσαυξάνονται αναλόγως του σημείου παραλαβής με τον σχετικό χρόνο άφιξης στην Αττική που είναι συνήθως ανάλογος του χρόνου παράδοσης από την Αττική στο αντίστοιχο σημείο. Οι αποστολές που η παραλαβή τους εκτελείται μετά τις ανωτέρω ώρες ή/και που το μεταφορικό μέσο έχει αναχωρήσει από το κατάστημα (αναλόγως του σημείου και βάσει των ωρών λήξης παραλαβών) ή/και που το βάρος τους (ογκομετρικό ή πραγματικό) υπερβαίνει τα 2 κιλά, ενδέχεται να έχουν αναχώρηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 
 • Οι Χρόνοι παράδοσης των Υπηρεσιών Express Αυθημερόν ποικίλουν ανάλογα του σημείου παραλαβής και παράδοσης και συνήθως απαιτείται προ-συνεννόηση.
 
 • Οι παραδόσεις και οι χρόνοι παράδοσης σε χώρες εξωτερικού αφορούν κυρίως παραδόσεις που γίνονται εντός των κυρίων πόλεων και γίνονται στην διεύθυνση παραλήπτη. Σε περιπτώσεις παραδόσεων σε εκτός πόλεων ή απομακρυσμένες περιοχές/προορισμούς χωρών εξωτερικού, και σε περιπτώσεις μη ύπαρξης ακριβούς διεύθυνσης δύναται να τροποποιηθεί ο χρόνος και ο τρόπος παράδοσης των αποστολών αυτών σύμφωνα με τα κριτήρια παραδόσεων των συνεργαζόμενων στην εκάστοτε χώρα εταιρειών ταχυμεταφοράς ή αντιπροσώπων τους.
 
 •  Οι παραδόσεις αυτές κατά περίπτωση μπορεί να γίνονται είτε στο κοντινότερο σημείο εξυπηρέτησης της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφοράς ή του αντιπροσώπου της F.I.S είτε να παραδοθεί κατά την κρίση αυτών σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην εν λόγω περιοχή (σε συνεργασία με άλλη συνεργαζόμενη με αυτούς εταιρεία ταχυμεταφορών ή πάροχο καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομείου της εκάστοτε χώρας). Ειδικά για την Κύπρο οι παραδόσεις αποστολών προς την Κύπρο στις εκτός πόλεων περιοχές Απομακρυσμένες - Δυσπρόσιτες Περιοχές (ΔΠ) (ΔΠ1, ΔΠ2, ΔΠ3), θα έχουν πρόσθετο χρόνο παράδοσης 1-5 εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί ταχύτερη παράδοση δύναται κατόπιν συνεννόησης να επιλέξει πρόσθετη υπηρεσία άμεσης παράδοσης στις ΔΠ περιοχές Κύπρου (την ίδια ή επόμενη ημέρα της άφιξης στη Κύπρο αναλόγως της ώρας άφιξης) με πρόσθετη χρέωση.
 
 • Ειδικά για τις αποστολές που αφορούν διαγωνισμούς οι χρόνοι παράδοσης και οι όροι ισχύος αυτών περιγράφονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρείας και υπερισχύουν όποιας άλλης ειδικής συμφωνίας με τον αποστολέα. Απαιτούνται 72 ώρες πριν τη λήξη παράδοσης για χερσαίους προορισμούς και επιπλέον 48 ώρες για νησιωτικούς.
 
 •  Οι χρόνοι παράδοσης για τις υπηρεσίες ταχυδρομείου και μεταφορών αναφέρονται στους Επίσημους Τιμοκαταλόγους των Υπηρεσιών, αφορούν εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης από την Αττική και υπολογίζονται από την ημέρα αυτή ως την πρώτη προσπάθεια παράδοσης στα στοιχεία διεύθυνσης του παραλήπτη ενώ ποικίλουν ανάλογα με τον προορισμό και το είδος της υπηρεσίας. Για αποστολές με παραλαβή από την Υπόλοιπη Ελλάδα οι χρόνοι προσαυξάνονται αναλόγως του σημείου παραλαβής με τον σχετικό χρόνο άφιξης στην Αττική που είναι συνήθως ανάλογος του χρόνου παράδοσης από την Αττική στο αντίστοιχο σημείο .
 
Διευκρινήσεις για τις Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών & Μεταφορών
 
 • Η παράδοση των αποστολών ταχυμεταφορών κατά κανόνα γίνεται στην διεύθυνση του παραλήπτη, αλλά μπορεί να γίνει και στο κατάστημα του δικτύου.
 
 • Η F.I.S διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και ο πελάτης φέρει την υποχρέωση να επιδείξει αποδεικτικό της ταυτότητας του στις παραδόσεις των ταχυδρομικών αποστολών που πραγματοποιούνται στο χώρο των καταστημάτων του δικτύου. Εν γένει, στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών δεν πραγματοποιείται πιστοποίηση της ταυτότητας του παραλήπτη της αποστολής και λαμβάνεται το επίθετο/όνομα του παραλαμβάνοντας (κατά δήλωση του), εκτός και αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά ή υφίσταται ειδική μεταχείριση με την σχετική πρόσθετη υπηρεσία ή υπάγονται στην προαναφερθείσα περίπτωση (παράδοση σε κατάστημα του δικτύου).
 
 • Πόλη του δικτύου θεωρείται κάθε πόλη της Ελλάδας όπου το δίκτυο διατηρεί κατάστημα εξυπηρέτησης.
 
 • Η χρέωση των υπηρεσιών εξαρτάται και από τον συνδυασμό βάρους και μεγέθους (διαστάσεων) των αποστολών (παρόμοια με το σύστημα ογκομέτρησης της Διεθνούς Οργάνωσης των Εναέριων Μεταφορών ΙΑΤΑ). Αν το ογκομετρικό βάρος της αποστολής είναι μεγαλύτερο του πραγματικού (περιπτώσεις ελαφρών δεμάτων με μεγάλο όγκο), τότε η χρέωση γίνεται με βάση το ογκομετρικό βάρος και υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις τρεις διαστάσεις του δέματος σε εκατοστά (cm) και διαιρώντας δια το 5.000. Ογκομετρικό βάρος (σε κιλά) = [(μήκος) x (πλάτος) x (ύψος) σε εκατοστά (cm) / 5.000] .
 
 • Οι χρεώσεις των υπηρεσιών Ταχυμεταφορών επίσης ποικίλουν ανάλογα με την Υπηρεσία και τον προορισμό. Οι προορισμοί για τις Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα διαχωρίζονται ως εξής :
 
 • Εντός της ίδιας Πόλης: Αφορά περιπτώσεις όπου η Παραλαβή και η παράδοση γίνεται εντός της ίδιας πόλης.
 
 • Εντός της ίδιας Περιφέρειας: Αφορά περιπτώσεις όπου η παραλαβή και η παράδοση γίνεται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ως Περιφέρεια ορίζεται το σύνολο των νομών και πόλεων όπως αναφέρονται ανά περίπτωση στον ισχύοντα, κάθε φορά, τιμοκατάλογο υπηρεσιών της F.I.S.
 
 • Προς χερσαίους Προορισμούς: Αφορά τις περιπτώσεις όπου η παράδοση γίνεται σε χερσαίους προορισμούς. Χερσαίοι Προορισμοί ορίζονται όλες οι πόλεις της Ελλάδος, εκτός των νήσων.
 
 • Προς νησιωτικούς Προορισμούς: Αφορά περιπτώσεις όπου η παράδοση γίνεται σε νησιωτικούς προορισμούς. Ως νησιωτικοί προορισμοί ορίζονται όλα τα Νησιά της Ελλάδος εκτός Ευβοίας.
 
 • Προς δυσπρόσιτες περιοχές: Αφορά περιπτώσεις όπου η παράδοση γίνεται σε δυσπρόσιτες περιοχές. Δυσπρόσιτες περιοχές είναι οι περιοχές εκτός των ορίων των κύριων πόλεων του δικτύου.   Οι αποστολές από και προς Δυσπρόσιτες περιοχές έχουν πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση λόγω της χιλιομετρικής απόστασης και της δυσκολίας πρόσβασης.
 
 • Ως εργάσιμες ημέρες νοούνται οι ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή εκτός από τις αργίες και τοπικές εορτές.
 
 • Οι συνήθεις ώρες λειτουργίας του κεντρικού καταστήματος στην Αττική είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή είναι από 08:00 έως και 20:00  και των καταστημάτων του δικτύου   από Δευτέρα έως Παρασκευή είναι από 08:00 έως και 20:00 και το Σάββατο από 09:00 έως και 15:00, εφόσον δεν είναι εθνικές η τοπικές αργίες. Οι ώρες λειτουργίας ενδέχεται να διαφοροποιούνται από σημείο σε σημείο. Ειδικότερη ενημέρωση δίδεται από το τοπικό κατάστημα.
 
 • Η χρέωση της υπηρεσίας Express-Αυθημερόν για τις περιοχές Αττικής   εξαρτάται από τις γεωγραφικές ζώνες στις οποίες βρίσκονται τα σημεία παραλαβής και παράδοσης. Αναλυτική περιγραφή των ζωνών αναφέρεται ανά περίπτωση στον ισχύοντα, κάθε φορά, επίσημο τιμοκατάλογο υπηρεσιών της F.I.S.
 
 • Οι συνήθεις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας Express - Αυθημερόν από Δευτέρα έως και Παρασκευή είναι από 08:00 έως και 20:00. Οι χρόνοι λήψης παραγγελιών αναφέρονται ανά περίπτωση στον ισχύοντα, κάθε φορά, επίσημο τιμοκατάλογο υπηρεσιών της F.I.S.
 
 • Η χρέωση των Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Express μπορεί να γίνει τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει ( και τιμολογούνται ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία), στον αποστολέα ή στον παραλήπτη ή στον εντολέα (για επί πιστώσει πελάτες).
 
 • Οι Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών και Μεταφορών και χρεώσεις αυτών διέπονται από τους Γενικούς Όρους Ανάληψης Μεταφοράς της F.I.S, που βρίσκονται στην ιστοσελίδα  www.fiscourier.gr  .
 
Διευκρινήσεις για τις Υπηρεσίες Ταχυδρομείου (H F.I.S σε συνεργασία με την εταιρεία που κατέχει Ειδική Άδεια)
 
 • Η παράδοση των αποστολών γίνεται στην διεύθυνση του παραλήπτη με απλή εναπόθεση.
 • Ο πελάτης   μπορεί να ζητήσει/επιλέξει (κατόπιν συμφωνίας) για ένα τμήμα των αποστολών του την λήψη πρόσθετης υπηρεσίας πιστοποιημένης παράδοσης με πρόσθετη χρέωση του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιγραφή της εν λόγω πρόσθετης υπηρεσίας.
 • Όλοι οι αναφερόμενοι χρόνοι παράδοσης για τις αποστολές ταχυδρομείου είναι ενδεικτικοί και αφορούν Μέσο Χρόνο Παράδοσης σε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης από την Αττική και διαφοροποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες. Αναχώρηση από την Αττική νοείται η παραλαβή στην Αττική των αποστόλων έτοιμων για διανομή έως και τη 13:00 για τις Υπηρεσίες Ταχυδρομείου. Για τυχόν αποστολές με παραλαβή από την Υπόλοιπη Ελλάδα οι χρόνοι προσαυξάνονται αναλόγως του σημείου παραλαβής με τον σχετικό χρόνο άφιξης στην Αττική που είναι συνήθως ανάλογος του χρόνου παράδοσης από την Αττική στο αντίστοιχο σημείο. Η F.I.S δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των αποστολών από οποιαδήποτε αιτία.
 • Ως ημερομηνία παραλαβής για κάθε αποστολή θεωρείται η ημέρα κατά την οποία πιστοποιείται από την F.I.S η παραλαβή της σύμφωνα με τις προδιαγραφές προετοιμασίας & ταξινόμησης. Η πιστοποίηση αυτή πραγματοποιείται κατά την αρχική τροφοδοσία - επεξεργασία των στοιχείων (αρχεία αποστολών), την διαλογή των αποστολών από τα αυτόματα συστήματα διαλογής ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη μηχανογραφικά διαχείριση - επεξεργασία και προώθηση τους προς διανομή. Για τις μη τυποποιημένες αποστολές και για τις αποστολές που δεν πληρούν τις προδιαγραφές προετοιμασίας, ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση.
 • Ως εργάσιμες ημέρες νοούνται οι ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή εκτός από τις τοπικές και εθνικές εορτές και αργίες
 • Σε πελάτες με σταθερή συνεργασία και σύμβαση παρέχεται πίστωση έως 25 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου. Η χρέωση είναι πάντα του αποστολέα. Η F.I.S δύναται να ζητήσει την προκαταβολή του αντιτίμου της παροχής της υπηρεσίας F.I.S από νέους πελάτες (πελάτες χωρίς σταθερή συνεργασία με την F.I.S).
 • Για την παροχή της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η υπογραφή σχετικής σύμβασης και αποδοχής των παρόντων όρων και των Γενικών όρων ανάληψης μεταφοράς της F.I.S. Με την υπογραφή σύμβασης δημιουργείται κωδικός πελάτη ο οποίος έχει τα στοιχεία τιμολόγησης του πελάτη και περιλαμβάνει την διεύθυνση παραλαβής των αποστολών καθώς και την διεύθυνση επιστροφής των τυχόν επιστρεφόμενων αποστολών.
 • Σε περίπτωση που το ογκομετρικό βάρος είναι μεγαλύτερο του κανονικού ισχύει το ογκομετρικό βάρος για την χρέωση. Ογκομετρικό Βάρος (gr)= [(Πλάτος(ατι) x Μήκος(cm) x Ύψος^ιτι)) / 5 ]. Σε περίπτωση που κάποια αποστολή υπερβαίνει ένα εκ των ορίων βάρους του επίσημου τιμοκαταλόγου της εταιρείας, ως βάρος της αποστολής για την χρέωση λαμβάνεται το αμέσως επόμενο κλιμάκιο βάρους, δηλαδή θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. Τυχόν Συσκευασία/Προετοιμασία/ταξινόμηση των αποστολών καθώς και ενημέρωση του πελάτη για την παράδοση των αποστολών ενδέχεται να χρεώνεται πρόσθετα κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη.
ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
Αναλυτικός τιμοκατάλογος που αφορά τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας (Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών) επισυνάπτεται στον Χάρτη Υποχρεώσεων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού. Ο τιμοκατάλογος έχει περιορισμένη ισχύ και κάθε νέα δημοσίευση αναιρεί την προηγούμενη. Ο ανωτέρω αναφερόμενος τιμοκατάλογος των υπηρεσιών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της F.I.S  www.fiscourier.gr  και αναφέρει την περίοδο έναρξης ισχύος του.
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
 
Η F.I.S δεν παραλαμβάνει για διεκπεραίωση ταχυδρομικά αντικείμενα των οποίων η μεταφορά αντίκειται στους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και διατάξεις. Ειδικότερα δεν αναλαμβάνει για μεταφορά τα ακόλουθα:
 
 • ΧΡΗΜΑΤΑ& ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
 • ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ & ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
 • ΖΩΑ
 • ΤΡΟΦΙΜΑ
 • ΑΝΤΙΚΕΣ (ΕΥΘΡΑΥΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ)
 • ΡΑΒΔΟΙ ΧΡΥΣΟΥ
 • ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
 • ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
 • ΝΕΚΡΟΙ - ΤΕΦΡΑ
 • ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ & ΜΕΤΑΛΛΑ
 • ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΝΟΜΟ / ΔΙΑΤΑΞΗ
 •  
Επίσης διατηρεί την δυνατότητα να αρνηθεί να μεταφέρει αντικείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται επικίνδυνα όπως:
 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ                      ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ
ΑΕΡΙΑ                     ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ, ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ                ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (blanco), ΣΠΡΕΙ ΜΑΛΛΙΩΝ
ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ          ΣΠΙΡΤΑ 
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ              ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΛΟΣΙΟΝ ΓΙΑ ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ              
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ                    ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ                   ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΡΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ                   ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΩΜΑΤΑ                       ΚΟΛΟΝΙΕΣ, ΣΠΡΕΙ, ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ
             
τα οποία δύναται να μεταφέρει υπό όρους και προϋποθέσεις.
Όσον αφορά την απαγόρευση των χρημάτων & χρεογράφων εξαιρείται ότι αφορά τις υπηρεσίες Αντικαταβολής, αγοράς, και την ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων καθώς και τις εισπράξεις λογαριασμών, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν την φυσική μεταφορά χρημάτων
ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΔΟΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
 
Ως ανεπίδοτα αντικείμενα χαρακτηρίζονται:
 
α) εκείνα τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να παραδοθούν στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, β) εκείνα τα οποία έχουν παρακρατηθεί νόμιμα από την F.I.S και γ) εκείνα τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να παραδοθούν στον παραλήπτη και ταυτόχρονα δεν είναι δυνατόν να ενημερωθεί ο αποστολέας.
 
- Η εταιρεία διατηρεί τα ανεπίδοτα αντικείμενα, για τα οποία δεν είναι εφικτή η επιστροφή τους στον αποστολέα, για διάστημα 6 μηνών μετά την παρέλευση των οποίων συντάσσεται ειδικό πρακτικό καταστροφής. Περιπτώσεις οι οποίες χρήζουν ειδικής μεταχείρισης όπως αντικείμενα τα οποία αλλοιώνονται, καταστρέφονται άμεσα με την προηγούμενη σύνταξη ειδικού πρακτικού καταστροφής.
 
- Η εταιρεία κάνει ότι είναι δυνατόν για να παραδοθούν τα ανεπίδοτα αντικείμενα των ανωτέρω περιπτώσεων εντός του προκαθορισμένου για παράδοση χρόνου. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό ενημερώνονται τα αρμόδια όργανα της εταιρείας για την διαχείριση αυτών των αποστολών
 
- Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα αντικείμενα τα οποία έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί από τον αποστολέα ότι έχουν αξία μείζονα των 100€ , οπότε αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.
 
- Η F.I.S δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά (ναύλοι, φορτωτικές, δασμοί, φόροι, κ.λ.π.) μέχρι να εξοφληθεί.
 
- Αντικείμενα των οποίων η αξία συμψηφίζεται με την ως άνω δαπάνη, περιέρχονται στην κατοχή της εταιρείας.

 ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
 
Για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ισχύουν τα κάτωθι:
 
Ορισμοί
 
α) Ολική Απώλεια νοείται η απώλεια αντικειμένου μετά την παρέλευση 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
 
β) Μερική Απώλεια νοείται η απώλεια μέρους της αρχικής αποστολής είτε λόγω ανοίγματος της συσκευασίας ή λόγω μη παράδοσης φακέλου/δέματος από σύνολο φακέλων/δεμάτων διαπιστούμενης αυτής πριν ή έως και κατά την ώρα της παράδοσης.
 
 γ) Ολική Καταστροφή νοείται η ολοσχερής καταστροφή αντικειμένου λόγω πλημμελούς μεταφοράς του.
 
δ) Μερική Καταστροφή νοείται η καταστροφή μέρους της αποστολής λόγω πλημμελούς μεταφοράς.
 
 ε) Ανωτέρα Βία: Απρόοπτα γεγονότα κείμενα πέρα των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατυχήματα, δυσμενείς   καιρικές   συνθήκες,   αργοπορία   μεταφορικών   μέσων,   απεργίες,   συγκοινωνιακά ή τηλεπικοινωνιακά προβλήματα, κλπ.).
 
στ)
 
Ως πραγματική αξία νοείται :
 • για τα έγγραφα το κόστος προετοιμασίας, αντικατάστασης, αναπαραγωγής, ή ανασύνταξης αυτών
 
 • για τα αντικείμενα το κόστος επισκευής, αντικατάστασης ή αγοράς αυτών, ως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά, (στην κατάσταση που ήταν κατά την παραλαβή), λαμβανομένης της κάθε φορά μικρότερης αξίας που αναφέρεται στην σχετική παράγραφο   πιο κάτω, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των ορίων ποσών που ορίζονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ 688/52/16.04.2013 (ΦΕΚ 1412/Β/2013) για τις περιπτώσεις αποδεδειγμένης κλοπής, ολικής απώλειας ή ολικής καταστροφής.
 
Η πλημμελής παροχή υπηρεσιών γεννά δικαίωμα κατ' αποκοπήν αποζημίωσης. Κάθε καταναλωτής μπορεί  να υποβάλει έγγραφη διαμαρτυρία για τυχόν απώλειες ή ζημιές που έχουν προκληθεί στην αποστολή του ή για κλοπή αυτής ή για καθυστέρηση επίδοσης πέραν του συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος εντός 6 μηνών το αργότερο από την ημερομηνία παραλαβής και να αιτήσει αποζημίωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα όρια αποζημίωσης αναλόγως της υπηρεσίας και του είδους της πλημμέλειας Η F.I.S απαλλάσσεται σε κάθε περίπτωση από οποιαδήποτε ευθύνη εξ' οιασδήποτε αιτίας σχετικά με πλημμελή εκπλήρωση ταχυδρομικών υπηρεσιών εφόσον δεν έχει υποβληθεί από το χρήστη σχετική απαίτηση εντός έξι (6) μηνών από την κατάρτιση της ταχυδρομικής σύμβασης.
 
Σε περίπτωση που αποδειχθεί, μέσω των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας, ότι την ευθύνη για την ζημιά, απώλεια, κλοπή ή καθυστέρηση παράδοσης φέρει η F.I.S τότε το τμήμα που εξυπηρετεί τον πελάτη ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών είτε το τμήμα αποζημιώσεων της F.I.S θα ενημερώσει τον πελάτη για την απόφαση και θα ζητήσει από τον δικαιούχο πελάτη την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αποζημίωση του. Κατόπιν και υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης δεν έχει οφειλές προς την εταιρεία, η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της έγκρισης και της παραλαβής αυτών των δικαιολογητικών, αποδεικνυόμενης με αποδεικτικό παραλαβής - παράδοσης.
 
Όλα τα αντικείμενα τα οποία αποζημιώνονται περιέρχονται στην κατοχή της εταιρείας.
 
Οι περιπτώσεις που επιβάλλεται κατ' αποκοπήν αποζημίωση για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από την F.I.S προς τον πελάτη για τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών (ή αντιστοίχως για τις υπηρεσίες ταχυδρομείου) καθορίζονται από την Απόφαση ΕΕΤΤ 688/52/16.04.2013 (ΦΕΚ 1412/Β/2013).
 
Η ευθύνη της F.I.S για πλημμελή παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών , για τους μεμονωμένους πελάτες (αποστολείς η παραλήπτες ή εντολείς οι οποίοι, πέραν της ατομικής σύμβασης, δεν έχουν συνάψει άλλη ιδιαίτερη σύμβαση για την διακίνηση πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων ή/και για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα και εξοφλούν τις υπηρεσίες τους τοις μετρητοίς σύμφωνα με τις βασικές τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου της F.I.S άνευ εκπτώσεων) προσδιορίζεται, ως ακολούθως :
 
 
 1. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου ενός φακέλου, με ευθύνη της F.I.S, το οποίο φέρει μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής, καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 50€ και μέγιστη αποζημίωση 70€ και επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.
 
 1. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος με ευθύνη της F.I.S, καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 100€ και μέγιστη αποζημίωση 400€ και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.
 
 1. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία με ευθύνη της F.I.S, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το ποσό της αξίας και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος για τη συγκεκριμένη αποστολή.
 
 1. Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου με
  μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής και δέματος με ευθύνη της F.I.S, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πργματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το  ποσό της αποζημίωσης για απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή.
 
 1. Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένου με ευθύνη της F.I.S, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής, και έως του ποσού ασφαλισμένης αξίας.
 
 1. Εάν ένα δέμα ή ένα ταχυδρομικό αντικείμενο ταχυμεταφορών επιστραφεί και η αιτία της μη επίδοσής του είναι άγνωστη με ευθύνη της F.I.S, ή δεν παραδοθεί με ευθύνη της F.I.S και επιστραφεί ο αποστολέας δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των ταχυδρομικών εξόδων.
 
 1. Για αποδεδειγμένη καθυστέρηση επίδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών, πέραν των ορισμένων ανά υπηρεσία χρόνων παράδοσης, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με 6€ για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για την περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του συμφωνημένου χρόνου επίδοσης, επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει τα 100€.
 
 1. Η αποζημίωση για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται.
 
 1. Σε πολλαπλή αποστολή, όπου αποστέλλονται πολλά ταχυδρομικά αντικείμενα προς έναν παραλήπτη και που εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης και αποζημιώνεται ξεχωριστά.
 
 1. Οι αποζημιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα εφόσον αυτός είναι ο ιδιοκτήτης, ή αν αυτός παραιτηθεί των δικαιωμάτων του υπέρ του παραλήπτη εφόσον αυτός είναι ο ιδιοκτήτης της αποστολής, στον παραλήπτη του ταχυδρομικού αντικειμένου, ή σε τρίτον εφόσον αυτός είναι ο εντολέας και ιδιοκτήτης της παραλαβής.
 
Η ευθύνη της F.I.S για πλημμελή παροχή για τις υπηρεσίες Ταχυδρομείου προσδιορίζεται ως ακολούθως :
 
Ι. Η απώλεια ή η κλοπή ή η καθυστερημένη επίδοση απλών ταχυδρομικών αντικειμένων των υπηρεσιών ταχυδρομείου Ταχυδρομείου δεν γεννά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης.
 
ii. Για τις αποστολές όπου υφίσταται πρόσθετη υπηρεσία πιστοποίησης παράδοσης μόνο για την περίπτωση απώλειας θα ισχύουν τα όρια και ποσά αποζημιώσεων των υπηρεσιών ταχυμεταφορών (ως ανωτέρω παράγραφος)
 
Διευκρινίζεται ότι ειδικά για τους χρήστες των υπηρεσιών με τους οποίους έχουν συναφθεί ή συνάπτονται εν είδει ατομικής σύμβασης - συμβάσεις/συμφωνίες για την διακίνηση πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων ή/και για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα και στους οποίους παρέχονται εκπτώσεις επί των βασικών τιμών του επίσημου τιμοκαταλόγου της F.I.S ή/και ειδικές χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις βασικές τιμές των εν λόγω υπηρεσιών, ή /και πίστωση για την παροχή των υπηρεσιών με την χρήση κωδικού, ισχύουν οι ειδικότεροι όροι και συμφωνίες που διαλαμβάνονται στις συμβάσεις αυτές. Γίνεται μνεία ότι στις περιπτώσεις σύναψης των ειδικότερων αυτών συμφωνιών δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα όρια και ποσά αποζημιώσεων της ανωτέρω παραγράφου   περίπτ. i και ii (και της παρ. περιπτ. ii που εμμέσως παραπέμπει στην πρώτη), αλλά ισχύουν οι ειδικότεροι συμφωνηθέντες όροι δυνάμει των οποίων σε κάθε περίπτωση η εκάστοτε καταβαλλόμενη αποζημίωση για ολική απώλεια, κλοπή, καταστροφή ανασφάλιστου φακέλου ή δέματος δεν δύναται να υπερβαίνει την πραγματική αξία* του φακέλου και με ανώτατο όριο το ποσό των 70 € ανά αποστολή ή την πραγματική αξία του/των δέματος/δεμάτων και με ανώτατο όριο το ποσό των 220 € ανά αποστολή. Στις περιπτώσεις αυτές τα όρια αυτά νοούνται ως μέγιστα όρια δηλωμένης αξίας/ ασφαλισμένου.


* Ως πραγματική αξία νοείται:
 • για τα έγγραφα το κόστος προετοιμασίας, αντικατάστασης, αναπαραγωγής, ή ανασύνταξης αυτών.
 • για τα αντικείμενα το κόστος επισκευής, αντικατάστασης ή αγοράς αυτών, ως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά, (στην κατάσταση που ήταν κατά την παραλαβή).
 
Ο κατά τα ανωτέρω περιορισμός της αποζημίωσης με τη χορήγηση κατ' αποκοπήν αποζημίωσης καταλαμβάνει κάθε απαίτηση του χρήστη που απορρέει από την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, είτε από σύμβαση είτε από αδικοπραξία, και δεν ισχύει εάν η παράβαση της συμβατικής υποχρέωσης ή η αδικοπραξία ανάγεται σε δόλο του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του. Η F.I.S ευθύνεται μόνο για τις περιπτώσεις και για τα ποσά που ορίζονται ανωτέρω και σε καμία περίπτωση δεν φέρει επιπλέον ευθύνη για κανένα είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών ή διαφυγόντων κερδών), ακόμα και αν ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της F.I.S πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Τυχόν απαιτήσεις του αποστολέα ή τρίτων περιορίζονται σε μια μόνο αξίωση αποζημίωσης ανά αποστολή και μέχρι του ποσού που ανωτέρω ρητά ορίζεται, η διευθέτηση της οποίας αποτελεί πλήρη και τελική διευθέτηση για κάθε απώλεια ή ζημία σε σχέση με την αποστολή. Ο αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω οριζόμενα ποσά αποζημίωσης και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της F.I.S για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται. Κάθε διεθνής μεταφορά διέπεται από τους όρους και περιορισμούς των διεθνών συμβάσεων CMR, Βαρσοβίας, COTIF-CIM όπως ισχύουν.
 
Η F.I.S δεν δύναται να γνωρίζει το περιεχόμενο των αποστολών. Ο Εντολέας / Αποστολέας, ο οποίος γνωρίζει το περιεχόμενο, αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η αξία του περιεχομένου στην περίπτωση που δεν προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση του δια της F.I.S καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα είναι σε κάθε περίπτωση χαμηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια των ανωτέρω παραγράφων φέρει δε ο ίδιος την πλήρη ευθύνη για τις οποιεσδήποτε τυχόν υπερβάσεις των ανωτέρω ορίων, σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς της αποστολής.
 
Για τις Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών και μεταφορών σε περίπτωση επιθυμίας του αποστολέα, η διεκπεραίωση των αποστολών του καλύπτεται με ασφαλιστική κάλυψη μέσω ασφαλιστικής εταιρείας που συνεργάζεται η F.I.S με επιβάρυνση ασφαλίστρου ως εξής:
 
 
 
 
  Αξία μεταφερόμενων αντικειμένων   Ασφάλιστρο
Εσωτερικού
Ασφάλιστρο Εξωτερικού
έως 600€   3,60€ 10€
Γ έως 1.000€ _   6,00€
έως 1.500€ 9,00€ 1% επί της ασφαλιζόμενης
  έως 3.000€     18,00€ αξίας
Άνω των 3.000€ Κατόπιν επικοινωνίας με F.I.S
 
 
Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής μεταφερόμενων αντικειμένων, των οποίων η αξία ξεπερνά το ποσό που προσδιορίζεται βάσει των σχετικών παραγράφων, αξίωση αποζημίωσης για το επιπλέον αυτό ποσό γεννάται μόνο στην περίπτωση που το μεταφερόμενο αντικείμενο είναι δηλωμένης αξίας και ασφαλισμένο για την αξία αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσθετο κόστος ασφάλισης (ασφάλιστρο) της αποστολής έχει καταβληθεί εμπροθέσμως στην F.I.S.
 
Για τις Υπηρεσίες Ταχυδρομείου υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης με Ασφάλιστρο 1% επί της ασφαλιζόμενης αξίας μόνο κατόπιν συμφωνίας.
 
Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που o Εντολέας η ο Αποστολέας ή τρίτος προβεί στην ασφάλιση των μεταφερόμενων με την F.I.S αντικειμένων και σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία της δικής του επιλογής (πέραν δηλαδή της ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχει η F.I.S σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω σχετικές παραγράφους,  η ευθύνη της F.I.S συνολικά έναντι της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και οιουδήποτε άλλου τρίτου δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που ρητά αναφέρονται στις παραγράφους αυτές . Αυτόδηλο τυγχάνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή από την F.I.S οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης είναι η με αποδεδειγμένη ευθύνη της F.I.S, καταστροφή, απώλεια ή κλοπή του αντικειμένου. Σε περίπτωση ασφάλισης των μεταφερομένων ειδών σε ασφαλιστική εταιρεία ή με ασφαλιστήριο συμβόλαιο επιλογής του Εντολέα ή του Αποστολέα ή τρίτου αυτός δηλώνει και εγγυάται στην F.I.S ότι στην ασφάλιση έχει περιληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρείας κατά του μεταφορέα, είναι δε υπεύθυνος έναντι της F.I.S για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην ασφαλιστική κάλυψη.
 
Η F.I.S καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για να πετύχει ταχύτατη παράδοση σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της, και τους χρόνους παράδοσης που αναγράφονται στην ιστοσελίδα www.fiscourier.gr και στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της F.I.S, αλλά δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται από τυχόν καθυστερήσεις παράδοσης των αποστολών πέραν των ορίων που ορίζονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ 688/52/16.04.2013 (ΦΕΚ 1412/Β/2013) σε περίπτωση αποδεδειγμένης, με υπαιτιότητά της, καθυστέρηση επίδοσης και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο   περίπτωση vii.
 
Η ευθύνη της F.I.S ρητά περιορίζεται έως το ανώτερο των ποσών που ορίζονται, κατά περίπτωση, στις ανωτέρω παραγράφους   και σε καμία περίπτωση δεν φέρει επιπλέον ευθύνη για κανένα είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών ή διαφυγόντων κερδών), ακόμα και αν ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της F.I.S πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Ο αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω οριζόμενα ποσά αποζημίωσης και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της F.I.S για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται. Τυχόν διαφορετική, σε σχέση με τους χρόνους παράδοσης, κατανόηση του πελάτη ή συμπλήρωση, παρατήρηση, ή επισήμανση επί του αποδεικτικού παραλαβής παράδοσης ή επί της αποστολής δεν ισχύει και γίνεται με δική του ευθύνη. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη σε ανώτερη βία ή σε απρόβλεπτες αιτίες, όπως ενδεικτικά:
α) Λόγω απρόοπτων γεγονότων κειμένων πέρα των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων κ.λ.π.).
β) Λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή. γ) Λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή. 7
 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 
Η F.I.S καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για να πετύχει ταχύτατη παράδοση σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της.
 
- Η ευθύνη της εταιρείας για τα προς μεταφορά έγγραφα ή αντικείμενα Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών παύει να ισχύει την στιγμή παράδοσης του εγγράφου ή αντικειμένου στον παραλήπτη αυτής αποδεικνυομένης με την υπογραφή του παραλήπτη και με την αναγραφή των στοιχείων παράδοσης (ώρα, ημερομηνία και ονοματεπώνυμο παραλήπτη ολογράφως) πάνω στο αποδεικτικό παραλαβής - παράδοσης.
 
- Η ευθύνη της εταιρείας για τα προς μεταφορά έγγραφα ή αντικείμενα Υπηρεσιών Ταχυδρομείου παύει να ισχύει την στιγμή κατάθεσης/εναπόθεσης των εγγράφων ή αντικειμένων στην διεύθυνση του παραλήπτη κατά δήλωση του διανομέα.
 
- Σε καμία περίπτωση η F.I.S δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ολική ή μερική καταστροφή, απώλεια, ζημία, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη σε απρόβλεπτες αιτίες, ιδίως:
 
 1. Λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή, ή λανθασμένης περιγραφής του αντικειμένου ή/και ελλιπών ή λανθασμένων στοιχεία του παραλήπτη.
 
 1. Λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή, λόγω της ιδιαίτερης ευπαθούς φύσης του περιεχομένου του ταχυδρομικού αντικειμένου ή δέματος, όπως ιδίως τρόφιμα με ημερομηνία λήξης και φάρμακα.
 
 1. Λόγω ακατάλληλης συσκευασίας από τον αποστολέα. Ως ακατάλληλη μεταξύ άλλων νοείται η συσκευασία η οποία κατά την μεταφορά των αντικειμένων μαζί με ή κάτω από άλλα αντικείμενα μέσα σε σάκους, καρότσια και φορτηγά ή κατά την διάρκεια μεταφορτώσεων δεν έχει την δυνατότητα να διατηρήσει τις εξωτερικές της διαστάσεις προφυλάσσοντας έτσι το περιεχόμενό της. Η Ευθύνη της συσκευασίας ανήκει στον Αποστολέα.
 
 1. Λόγω περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας
 
 1. Λόγω περιπτώσεων:
 
 1. Εκτάκτου ανάγκης, τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να προβλέψουν ούτε να αποφύγουν. Στις περιπτώσεις αυτές, επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος.
 
 1. Λόγω αποδεδειγμένων εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων. Στις περιπτώσεις αυτές, επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος.
 
 1. Λόγω αποστολών, των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει σε απαγόρευση διακίνησης ή κατοχής για τον αποστολέα και/ή τον παραλήπτη, καθώς και αποστολών, το περιεχόμενο των οποίων κατάσχεται ή καταστρέφεται από τις αρμόδιες Αρχές,
 
 1. Λόγω του ότι ο παραλήπτης δεν έχει ενδιαφερθεί για παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου για διάστημα άνω των 6 μηνών,
 
 1. Λόγω του ότι ο παραλήπτης παραλαμβάνει το αντικείμενο και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών δεν έχει εκφράσει επιφύλαξη.
 
 
- Η F.I.S δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση του πελάτη/χρήστη για οποιαδήποτε αποστολή και από οποιαδήποτε αιτία εφόσον ο πελάτης/χρήστης δεν έχει εξοφλήσει κάθε οικονομική υποχρέωση που έχει προς την F.I.S εμπρόθεσμα βάσει της προβλεπόμενης μεταξύ τους συμφωνίας, συμπεριλαμβανόμενων και των ασφαλίστρων.
 
- Η F.I.S δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση του πελάτη/χρήστη εφόσον ο πελάτης/χρήστης δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την αξία των μεταφερομένων αποστολών προς αποζημίωση.
 
- Η F.I.S δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης του πελάτη/χρήστη στην περίπτωση που η παράδοση αποστολής στον παραλήπτη ή η επιστροφή της στον αποστολέα δεν είναι εφικτή, λόγω άρνησης παραλαβής ή μη δυνατότητας εντοπισμού τους.
 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
 
- Τα κεντρικά γραφεία και τμήματα της F.I.S λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 17:00.
 
- Tα κατά τόπους καταστήματα του δικτύου   λειτουργούν κυρίως κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως τις 20:00 και το Σάββατο από τις 09:00 έως τις 15:00. 
 
- Παράλληλα οι πελάτες μπορούν να πάρουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες της F.I.S, την λειτουργία ή για την πορεία και την τύχη των αποστολών τους και μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της F.I.S.
 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΕΒΑΣΜΟΣ - ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
Το προσωπικό της F.I.S και του δικτύου είναι υποχρεωμένο να συμπεριφέρεται με σεβασμό στους πελάτες κατά την διάρκεια της επαφής του με αυτούς. Παράπονα πελατών για ανάρμοστη ή αγενή συμπεριφορά, ελλιπή εξυπηρέτηση μπορούν να γίνονται είτε προφορικά στον υπεύθυνο του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών ή με γραπτή αναφορά μέσω επιστολικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας στους αριθμούς ή με αποστολή email στην διεύθυνση email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή και μέσω της ιστοσελίδας της F.I.S www.fiscourier.gr.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 
Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών είναι αρμόδιο για την πληροφόρηση των πελατών για κάθε απορία ή την πρόοδο μιας αποστολής ή μιας αποζημίωσης ή ακόμα και της λειτουργίας της εταιρείας ή και των καταστημάτων του δικτύου ή και πρόβλημα ή παράπονο που αφορά στην εξυπηρέτησή του για την καταγραφή παραπόνων πελατών στα τηλέφωνα 210 2834111 και 210 2834555 ή 210 2834777 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία απαντά σε αίτημα πελάτη άμεσα και το αργότερο μέσα σε διάστημα 21 ημερών.
 
Για την ορθή εξυπηρέτηση των πελατών και την επίλυση τυχόν διαφορών και αφού ο πελάτης δεν μπορέσει να επιλύσει to πρόβλημά του οριστικά με φιλικό διακανονισμό με την F.I.S, αυτή συγκροτεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος, Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών η οποία αποτελείται από τους εκάστοτε προϊσταμένους των εξής Διευθύνσεων: Ασφάλειας και Ποιότητας, Εξυπηρέτησης Πελατών και Νομικής Υπηρεσίας και από εκπρόσωπο των καταναλωτών με δικαίωμα παράστασης, αν το επιθυμεί, του ενδιαφερομένου χρήστη. Η F.I.S ενημερώνει τον χρήστη για τον τόπο και χρόνο των συνεδριάσεων καθώς και για το δικαίωμά του να υποβάλλει γραπτό υπόμνημα σε περίπτωση που κωλύεται να παρασταθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών .
 
 
- Ώς διαφορά ορίζεται η αποδεδειγμένη αθέτηση από την F.I.S του παρόντος Χ.Υ.Κ.
 
- Αρμόδιες υπηρεσίες για παραλαβή κάθε αιτήματος του πελάτη είναι τα κατά τόπους καταστήματα της F.I.S και το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών που εδρεύει στο Ηράκλειο και στα τηλέφωνα 210 2834555 και 210 2834777
 
- Η εταιρεία υποχρεούται να απαντήσει στο αίτημα του πελάτη εντός 21 ημερών από την λήψη της αίτησης, αποδεικνυόμενης με αποδεικτικό παραλαβής - παράδοσης.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
 
- Η F.I.S συντηρεί σε καλή κατάσταση τα μέσα και τις εγκαταστάσεις της, επισκευάζοντας και αποκαθιστώντας κάθε βλάβη ή ανωμαλία που επηρεάζει την καλή εξυπηρέτηση των πελατών.
 
- Σε περιπτώσεις βλαβών, ανωμαλιών ή εξωγενών δυσμενών παρεμβάσεων που επιβάλλουν τη διακοπή λειτουργίας καταστήματος που προσφέρει ταχυδρομικές υπηρεσίες η F.I.S και το δίκτυο αποκαθιστά τη βλάβη άμεσα, ενεργώντας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και διατάξεις Ασφαλείας.
 
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
 
Στα πλαίσια του διαρκούς εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της η F.I.S, υλοποιεί ένα πρόγραμμα με συνεχή ενημέρωση σε όλο το προσωπικό της σε θέματα ειδικότητας όπως Υπεύθυνος Καταστήματος, Διακινητής, Καταχωριστής, Πωλητής, Ταχυδιανομέας, Υπεύθυνος Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων, Εξυπηρέτηση Πελατών, Πωλήσεις και σε λοιπά θέματα Ασφάλεια και Υγιεινή κατά την εργασία, Α' Βοηθειών και πυρασφάλειας.
 
Επίσης η F.I.S και το δίκτυο έχει προγραμματίσει και υλοποιεί τις ακόλουθες επενδύσεις:
 
 • Συνεχή αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης των αποστολών online με αναβάθμιση των κεντρικών Servers και των επικοινωνιακών γραμμών με την χρήση τεχνολογίας ADSL και με υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας στις επικοινωνίες.
 
 • Συνεχή αναβάθμιση των εφαρμογών λειτουργίας των PDA για όλους τους διανομείς, αναβάθμιση του λογισμικού διαχείρισης αποστολών με online-realtime σύνδεση των κεντρικών με  τους ταχυδιανομείς για την άμεση λήψη στοιχείων παραλαβής και παράδοσης των αποστολών και την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με τον εντοπισμό και την διεκπεραίωση των αποστολών τους.
 
 • Αναβάθμιση σύγχρονου μηχανογραφικού λογισμικού προγράμματος διαχείρισης πελατών CRM (Customer Relationship Management) για την διαχείριση των πελατών και την καταγραφή των προτάσεων και των παραπόνων.
 
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση νέων εφαρμογών Web Business Tools για την αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διασύνδεση με τους πελάτες.
 
 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
 
Ο Χάρτης υποχρεώσεων προς καταναλωτές δεν ισχύει σε περιπτώσεις :
 
- Ανωτέρας βίας και ιδιαίτερα σε έκτακτα γεγονότα των οποίων οι συνέπειες επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της F.I.S (απεργίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συγκοινωνιακά ή τηλεπικοινωνιακά προβλήματα κλπ).
 
- Εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια αντικειμένων ειδικής διαχείρισης.
 
- Αδυναμίας πρόσβασης υπαλλήλου της F.I.S στη διεύθυνση του παραλήπτη, η οποία οφείλεται στον πελάτη ή σε οποιονδήποτε τρίτο.
 
- Μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων των πελατών (σε περιπτώσεις συμβάσεων μεταξύ F.I.S και πελατών), μεταξύ των οποίων και οι οικονομικές υποχρεώσεις των πελατών προς την F.I.S.
 
- Ενεργειών που αντίκεινται στους Νόμους του Κράτους.
 
- Μη υλοποίησης της υποχρέωσης της F.I.S λόγω υπαιτιότητας ή επιθυμίας του χρήστη (πελάτη).
 
- Αποδεδειγμένα ανυπόστατου αιτήματος.
 
- Μη εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης του χρήστη (πελάτη) που προβλέπεται από το Χ.Υ.Κ.
 
- Μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης της F.I.S εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεων άλλων φορέων, με τους οποίους η F.I.S συνεργάζεται.
 
- Αποδεδειγμένης υπαιτιότητας του χρήστη (πελάτη) ή τρίτου προσώπου.
 
        - Αποδεδειγμένης αδυναμίας της F.I.S.
 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η F.I.S δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του αποστολέα /παραλήπτη / πελάτη.
 
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
 
Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύει τον εκάστοτε ισχύοντα Επίσημο Τιμοκατάλογο Υπηρεσιών της. Ήτοι ο  Τιμοκατάλογο Υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας-Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών. Ο ανωτέρω τιμοκατάλογος δημοσιεύεται και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.fiscourier.gr.