Είσοδος χρήστη

Τελωνιακά έγγραφα

Όταν στέλνετε έγγραφα με την FIS, μία σωστά συμπληρωμένη Φορτωτική είναι το κατάληλο έντυπο που χρειάζεστε. Όταν στέλνετε είδη που φορολογούνται χρησιμοποιώντας την FIS, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ενός Τιμολογίου Τελωνίου και η επισύναψη του στην αποστολή σας. Αυτό το έγγραφο είναι απαραίτητο για τις αρχές του τελωνίου της χώρας, στην οποία στέλνετε την αποστολή σας.
Καλέστε μας και βεβαιωθείττε οτι δεν υπάρχουν περιορισμοί στις εισαγωγές όταν στέλνετε φορολογήσιμα είδη, ιδιαίτερα σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Ένα λάθος συμπληρωμένο τιμολόγιο τελωνίου θα μποορούσε να καθυστερήσει την αποστολή σας, επειδή θα μπορούσε να κρατηθεί στο τελωνίο της χώρας προορισμού της.
-ΠΡΟΣΟΧΗ-
Κάντε τρία (3) αντίγραφα από το τιμολόγιο και υπογράψετε το καθένα χωριστά με πρωτότυπη υπογραφή.
Μην υπογράψετε μόνο το ένα και μετά κάνετε φωτοαντίγραφα,η άν πρέπει να το κάνετε βάλτε πάντα στα φωτοαντίγραφα πρωτότυπη υπογραφή .
Χρησιμοποιείστε την Αγγλική γλώσσα για να συμπληρώσετε το τιμολόγιο.

Τέλος χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα ως υπόδειγμα .